Milan Dolejší – ženich

Ačkoli se narodil na Bulovce, považuje se za celoživotního obyvatele Holešovic, odkud vyrážel do několika pražských škol, své vzdělávání prozatím uzavřel diplomem z mediálních studií na UK. Již při studiu začal pracovat na zpravodajském webu České televize ct24.cz. Kromě Holešovic, přilehlé Prahy a nedalekých Zálep, kde mají rodiče chatu patří k důležitým místům jeho života Krkonoše, zejména okolí Horních Míseček, a Heidelberg.

Od dětství se zabývá sborovým zpěvem. Brzy po vzniku prvního pražského (holešovického!) chlapeckého sboru, tj. Pueri gaudentes, se stal jeho členem a zůstává jím dodnes.